Bastida a Barcelona ciutat

Bastida amb pas de vianants

Bastida muntada a Barcelona,

S'ha instal·lat una bastida amb pas de vianants de 1,50 d'amplada degudament protegit amb protectors d'escuma, entorpeu a una distancia de 15 cm del terra per ser detectat per discapacitats visualsi lones amb desaigua

  • Bastida amb pas de vianants
  • Bastida amb pas de vianants
  • Bastida amb pas de vianants
  • Bastida amb pas de vianants