Bastida a Girona 2

22/07/2015

Muntatge bastida per protecció a coberta

Muntatge bastida a Girona per protecció a la coberta durant es realitzin els treballs.