Bastida a torreó

Bastida a Tarragona

Muntatge i lloguer de bastida per la rehabilitació de torreó d'una refineria d'oli en la província de tarragona.

En les façanes on la bastida recolça a la coberta, es reforça la estructura a partir de pletines i tacs químics degudament anclats a les parets.

En la part superior del torreó es col·loquen ménsules exterior a tot el voltant de 1,00 m per treballs a la barana

  • Bastida perimetral
  • Bastida perimetral II