Bastida accés a coberta

Centre logístic automatitzat

S'instal·la una bastida per a l'accés dels treballadors a la coberta.

Escala d'accés a la sitja automatitzat de 36,00 m d'alçada

  • Escala accés a coberta