Bastida Barcelona

10/07/2014

Per construcció teulat

Muntatge de bastida per la construcció de teulat