Bastida en depuradora

Bastida en espais confinats

Muntage de bastida en el interior d'un dipòsit per la neteja interior

Muntatge de bastida en espai molt reduit, depòsit interior de 2,90 m de diàmetre per 12,00 m d'altura

El nostre equip de muntadors estan qualificats i formats per a realitzar tot tipus de muntatges de bastides

  • Bastida dipòsit