Bastida en la Universitat de Barcelona

Bastida fixa per rehabilitació de façanes

Instal·lar diferents bastides a les façanes a rehabilitar a la Universitat de Barcelona.


La bastida es protegeix degudament segons les Normatives vigents.

  • Bastida tubular
  • Bastida tubular
  • Bastida tubular
  • Bastida tubular