Bastida en Palafrugell

Per col·locació pedra decorativa

Muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida per la col·locació de pedra decorativa en una nau en la població de Palafrugell. També es munta una plataforma per acopi de material amb bastida model Multidireccional de 3,00 x 3,00 m de base a una altura de 14,00 m

  • Bastida tubular
  • Bastida tubular