Bastida model Multidireccional

Accés a comunitat

En aquesta obra, era necessària la instal·lació d'una escala d'accés per als veins d'una comunitat mentres es realitzaben les obres de construcció d'un ascensor. Per realitzar la cosntrucció del ascensor també s'habia de modificar la escala de la comunitat, per tant, aquesta, durant el transcurs de les obres no era accesible per als veins.


S'instal·la una escala provisional per l'exterior de la comunitat on tots els veins poden utilitzar durant el transcurs de les obres. Es monta una escala a partir del model de bastida Multiidreccional aplicant els element especifics per aquet tipus de muntatge. La escala es de 6 plantes, amb dos accesos per cada planta, i una amplada de 1,00 m.

 

 

  • Escala accés comunitat