Bastida per construcció

Provincia de Girona

Bastida per la construcció de mur de pedra en inclinació. S'adapta la bastida  la inclinació del mur amb la col·locació de tres ménsules interiors de 0,70 cm

  • Bastida tubular