Bastida per muntatge coberta

En la província de girona

Muntatge de bastida model Multidirecciona tubular per recolzar coberta de fusta per la seva col·locació en forma d'arc.
Muntatge de bastida dissenyat i calculat per soportar càrregues verticals de 8,00 tn

  • Bastida model Multidireccional