Bastida per muntatge coberta

24/06/2015

En la província de girona

Muntatge de bastida model Multidirecciona tubular per recolzar coberta de fusta per la seva col·locació en forma d'arc.
Muntatge de bastida dissenyat i calculat per soportar càrregues verticals de 8,00 tn