Bastida per rehabilitació

A Barcelona ciutat

S'instal·la una bastida per a la rehabilitació d'una façana amb bastida model façana i mènsules interiors de 0,30 m. Es protegeix la bastida amb malla de poliamida i lones a la part inferior per a la protecció dels vianants de qualsevol despreniment a causa de l'obra.

Es protegeixen els pilars inicials de la bastida amb escumes de 2,00 m d'alçada.

El nostre equip tècnic ha realitzat el pla de muntatge i la bastida a estat muntada per un equip de muntadors professionals amb la formació adequada.

Totes les nostres bastides han optingut el certificat Aenor de producte certificat conforme a les normatives vigents.

  • Bastida homologada