Bastida plataforma model Multidireccional

Muntatge de plataforma amb bastida model Multidireccional per treballs a sostre

Muntatge, desmuntatge i lloguer de plataforma de treball de 750 m2 a 6,50 m d'altura. En total 4.875 m3

En aquet muntatge hi havia el condicionant de la gran contaitat de maquinaria i linees de producció qui hi havia a la planta. Grácies al  model Multidirecciona, als seus elements d'accesoris i l'experiencia dels nostres enginyers tècnics es va poder cumplir amb tots els condicionanats que ens va indicar la propietat.

  • Plataforma de treball bastida Multidireccional