Instal·lació bastida a Barcelona

08/05/2014

Muntatge i lloguer de bastida

Muntatge i lloguer de bastida en la ciutat de Barcelona. S'intal·la una bastida amb un pas de vianants de 1,50 m d'ampla amb bastida model Multidireccional degudament protegit amb lones i cilindres d'escuma.