Muntatge bastida a casa aïllada

Per treballs a façana i coberta

Muntatge de bastida per a construcció obra nova. Bastida per a treballs en façana i protecció en teulada.

  • Bastida Consmet
  • Bastida Consmet II