Muntatge bastida a Girona

Muntatge plataforma amb bastida model Multidireccional per a treballs en sostre

S'instal · la una plataforma de treball de 800 m2 en planta per a treballs de remodelació del sostre de la piscina coberta d'un Hotel a la província de Girona.
Es forma l'estructura amb bastida tipus Multidireccional i es cobreix la zona de treball amb plataformes metàl.liques.
En total s'instal · la una superfície de 4.800 m3 de bastida.

  • Muntage i lloguer bastida a Girona