Muntatge bastida a Sant Boi de Llobregat

Bastida per rehabilitació de façana

Instal·lació d'una bastida a la població de Sant Boi de Llobregat per la rehabilitació de la façana.


S'inicia la bastida amb bastida model Multidireccional, deixant un pas lliure de 2,00 m a tot el llarg de la vorera en línia recta. El pas queda protegit amb lones i protectors en tots els seus verticals.


A sobre el pas de vianants es munta una bastida segons la reculada de la façana amb bastida model pòrtic Consmet.