Muntatge bastida barri de Gràcia

Bastida per rehabilitació

Muntatge i lloguer de bastida per rehabilitació d'una façana en el barri de Gràcia de barcelona.

S'instal·la una bastida amb pas de vianants de 1,50 m d'amplada amb bastida model Multidireccional i 28,00 m de bastida amb mènsules interiors de 0,70 m

  • Bastida Europea