Muntatge bastida casa aïllada

Per treballs de pintura

Muntatge de bastida al voltant d'una casa islada per a treballs de pintura.
S'instal · la un pont de 5,00 m de longitud per facilitar l'entrada dels vehicles al garatge.
A la façana de la riba del riu s'inicia la bastida amb el model Multidireccional per solverlar les dificultats del muntatge

  • Lloguer bastida casa aïllada
  • Lloguer bastida casa aïllada II