Muntatge bastida mur

02/11/2016

Bastida per restauració

Instal·lació de bastida per la resturació de mur inclinat de pedra en la provincia de Girona. Es munta bastida amb base amb bastida model Multidireccional i bigues de 4,00 m i bastida amb ménsules interior de 1,00 m