Muntatge bastida mur

Bastida per restauració

Instal·lació de bastida per la resturació de mur inclinat de pedra en la provincia de Girona. Es munta bastida amb base amb bastida model Multidireccional i bigues de 4,00 m i bastida amb ménsules interior de 1,00 m

  • Bastida el Far