Muntatge bastida

28/11/2014

A Barcelona ciutat

S'instal·la una bastida amb un pas de vianants amb bastida model Multidireccional de 2,50 m d'amplada amb proteccions d'escuma en els pilars i lones recull aigües.

A la façana es configura la bastida amb el model CONSMET façana seguint la reculada de la façana, obtenint una bastida en tot el perímetre de la façana.