Muntatge bastides a Barcelona

09/09/2014

Per protecció teulat

Bastida per a protecció teulada amb mènsules exteriors superiors de 0,70 m. Proporcionant una plataforma de treball en tot el perímetre de 1,40 m d'amplada.