Muntatge bastides a Barcelona

Per protecció teulat

Bastida per a protecció teulada amb mènsules exteriors superiors de 0,70 m. Proporcionant una plataforma de treball en tot el perímetre de 1,40 m d'amplada.

  • Protecció superior amb bastida