Muntatge de bastides a Barcelona

Bastida model rehabilitació

Muntage i lloguer de bastides per treballs de rehabilitació a la provincia de Barcelona.
Bastida model pórtic 0,70 m disenyat i fabricat per la rehabilitació de façanes.
Muntatge de bastida a les quatre façanes del bloc de viviendes, en total uns 3.550 m2 de bastida.

  • Bastida per rehabilitació de façanes