Muntatge i lloguer de bastida a Manresa

Bastida per reparació coberta

Muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida per la reparació de la coberta

  • Bastida a Manresa