Muntatge i lloguer de bastida a Manresa

03/08/2017

Bastida per reparació coberta

Muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida per la reparació de la coberta