Protecció per treballs verticals

Població de Barcelona

S'instal·la una protecció amb visera de 60 ml amb bastida model tubular Multidireccional per realitzar treballs verticals a la façana

  • Protecció bastida