Protecció vianants a Barcelona

26/05/2014

Bastida model Multidireccional

Muntatge i lloguer protecció de vianants a la ciutat de Barcelona.
Protecció amb bastida model Multidireccional, 40,00 metres de longitut per 2,00 m d'amplada.
Protecció amb reds i escumes en tots els pilans