Qualitat - Seguretat - Tecnologia

Qualitat - Seguretat - Tecnologia

Les bastides CONSMET s’han dissenyat per obtenir muntatges segurs i fiables optimitzant temps i material.

Tots els elements estan fabricats amb materials de primera qualitat galvanitzats en calent per proporcionar una gran resistència i una llarga durabilitat.

El procés de fabricació automatitzat i robotitzat disposa de un control de qualitat per garantir un nivell continuo de la qualitat del producte.

Tots els models de bastida CONSMET son compatibles entre sí, per poder aprofitar en cada situació de muntatge cadascun dels seus avantatges. Configurant muntatges eficaços, ràpids amb molta seguretat i amb la màxima rendibilitat.

 

Producte certificat

Amb un disseny estudiat, amb la implantació d'un sistema de qualitat en la producció i amb els coneixements que proporciona l'experiència de més de trenta anys en el sector, hem aconseguit que totes les nostres bastides compleixin totes les exigències requerides per les normatives europees (UNE-EN 12810:2005, UNE-EN 12811:2005).

Tant el model Façana pòrtic com el model Multidireccional disposa del certificat de producte AENOR.