Servei muntatge i lloguer de bastides

El nostre equip treballa conjuntament

Tot el nostre equip tècnic treballa conjuntament per oferir-li la instal · lació completa de bastida .

D'aquesta manera, vostè garanteix:

 • Estudi i projecte de bastida que millor s'adapta a les seves necessitats
 • Assessorament per Enginyer tècnic durant tota la durada dels treballs, muntatge, lloguer, desmuntatge
 • Bastida model pòrtic per a rehabilitació i bastida model Multidireccional disponible en tot moment
 • Bastida en perfecte ús amb certificació AENOR en tots els seus productes
 • Muntatge de bastida amb el compliment de la normativa de muntatge
 • Muntatge de bastida certificat per Enginyer Tècnic
 • Muntatge i desmuntatge de bastida realitzat per personal altament qualificat i amb gran experiència


L'equip tècnic s'encarrega de l'estudi i redacció del projecte de bastida estudiant les característiques i necessitats particulars i dissenyar el conjunt de bastida que millor s'adapta.

El nostre tècnic responsable d'obra , forma part de la direcció d'obra per acordar , planificar i respectar el planning d'execució . En tot moment fem la supervisió de muntatge per garantir l'acordat segons les normatives , i un cop acabat el muntatge realitzem el corresponent certificat signat per un enginyer tècnic .

El nostre equip de muntadors altament qualificats i formats realitzen els treballs de muntatge i desmuntatge de la bastida . Sempre tenint molt present aspectes de neteja i seguretat .

Podem oferir-li tot tipus de serveis d'instal·lació :

 • Bastida per a rehabilitació
 • Bastida per a obra civil
 • Bastida per a obra nova
 • Torres mòbils
 • Accessos d'escala
 • Plataformes de treball i descàrrega
 • Instal·lació de xarxes
 • Grades i escenari
 • Muntatge i lloguer de bastides

  Muntatge i lloguer de bastides